Hoạt động công ty

Với mục tiêu chăm lo đến đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên trong Công ty và xây dựng phong trào hoạt động vui chơi, du lịch nghỉ mát sau những ngày làm việc căng thẳng, từ ngày 29/04/2018 đến 01/05/2018 Công đoàn Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn (TECHGEL) đã tổ chức chương trình nghỉ dưỡng 2018 cho cán bộ công nhân viên công ty và người thân tại Mũi Né – Phan Thiết (Khối Văn Phòng, Các dự án Miền Nam và Miền Trung) và Cô Tô (Các dự án Miền Bắc) với sự tham gia gần 165  nhân viên và người thân trong gia đình của cán bộ nhân viên.